قند و عسل مامان و بابا سيدمحمدايلياقند و عسل مامان و بابا سيدمحمدايليا، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 8 روز سن دارد
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 12 روز سن دارد

ღايـــليـــا شاهـــزاده كوچولوي مامان و باباღ

هديه خدا

در دوردستها که خدامیان چشمهایت خانه کرده بود... من بیقرار منتظر آمدنت بودم و توکه انگار دل نمی کندی از لبهای فرشتگان طنین آوازتوبود که انگارگوشهایم جزتو نمیشنید... خداوند تورا به من هدیه دادو من همیشه دلشوره دارم از اینکه شاید آنچه میپنداشتم نباشم نفس هایت که به گونه هایم ساییده می شودانگار آرامش بهشت را به چشمهایم میفرستی. دستهایت که می چرخد ومیان دستهایم پنهان می شود...خنده هایت که ریش میشوم وعاشق چشمهایت که عمق نگاهم را می کاود و من همیشه تو راکم داشته ام. از داشته هایم دلتنگ که میشوم انگارصدای گریه های توست...تنها نوازشی که مرا بخودفرو میبرد که توفرشته ا...
1 اسفند 1392
1